https://www.klima-cz.cz/certifikat-pro-instalace-a-servis-chladicich-zarizeni/

Oprávnění pro instalace a servis zařízení obsahující f-plyny a regulované látky 

Od 1. února 2009 musí mít všechny osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu, znovuzískávání a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu (tzv. regulovaných látek) . Certifikát opravňuje držitele k výkonu činností uvedených v certifikátu. Oprávnění pro jednotlivé činnosti se liší podle oblasti (případně kategorie), pro kterou se certifikát vydává.

Certifikáty se vydávají podle čl. 10 nařízení (EU) č. 517/2014 a § 10 zákona č. 73/2012 Sb.. Všechny certifikáty vydané nebo uznané podle předchozí legislativy (již neplatné, viz nařízení (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech a zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší) zůstávají nadále v platnosti v rozsahu a za podmínek, které jsou v nich stanoveny a jsou považovány za certifikáty vydané podle platné legislativy.

Databáze certifikovaných osob, obsahuje certifikované osoby, kterým byla vydána oprávnění k provádění určitých druhů činností s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny. Všechny vydané certifikáty jsou evidované. na MŽP ČR

  • Seznam certifikovaných fyzických a právnických osob pro oblast chladících a klimatizačních zařízení (dle nařízení (EU) č. 2015/2067 a zákona č. 73/2012 Sb.)

  • Seznam certifikovaných fyzických a právnických osob pro oblast požární techniky (dle nařízení (ES) č. 304/2008 a zákona č. 73/2012 Sb.)

  • Seznam certifikovaných fyzických osob pro oblast elektrických spínacích zařízení (dle nařízení (EU) č. 2015/2066 a zákona č. 73/2012 Sb.)


https://www.klima-cz.cz/certifikat-pro-instalace-a-servis-chladicich-zarizeni/